Eagle-gas-detectie-huren-Envico
Gasdetectie apparatuur huren

Huur gasdetectie apparatuur

Wilt u eenmalig gas detecteren? Of meet u zo nu en dan het percentage van CO2 of NH3? Zowel voor het waarborgen van de veiligheid als voor het voldoen aan de wettelijke eisen is een betrouwbare gasdetectie van belang.
Gasdetectie apparaten kunnen vrij prijzig zijn. Door deze juiste meetapparatuur te huren, hoeft u niet te investeren in deze techniek. U kunt voor een scherpe prijs gebruikt maken van al onze gasanalyse apparaten. Zowel draagbaar als stationair, van CO2 tot N3. 

Gasdetectie huren voor alle gassen bij Envico

Bij Envico heeft u niet alleen een brede keuze uit verschillende detectiemeters die u kunt huren, ook heeft u garantie van kwaliteit. Wij onderhouden en controleren onze meters regelmatig.
In onze collectie verhuurbare gasdetectors vindt u onder andere meters voor de gassen:

 • Co2
 • PID
 • NH3
 • H2S
 • Stof
 • HF
 • BF3
 • H2SO4

Zo vindt u draagbare PID analyzers in onze huurcollectie, hiermee detecteert u makkelijk VOC’s. Onze Eagle 2 meet onder andere CO, H2S, NH3, O2 en LEL. Deze allround detector is dan ook breed inzetbaar.

MDI en TDI meten? Dan raden wij u aan een CLPx unit te huren. Hiermee kunt u zelfs de laagste concentratie isocyanaten meten.

Wist u dat door het aanpassen van de geprogrammeerde ijklijnen u deze detector ook kunt toepassen bij het analyseren van onder andere HF en andere zuren?

Waarom gasanalyse apparatuur huren?

Vele gassen kunnen schadelijk zijn. Niet alleen voor de gezondheid van de mens maar gassen kunnen ook het milieu aantasten. Daarbij verhogen sommige gassen de kans op explosie en dergelijken. Om de gevaren van gas te minimaliseren, zijn er voor elk gas in elke branche maatstaven en regels opgesteld. Ieder bedrijf dient hieraan te voldoen. 

Om te weten of uw bedrijf binnen de normen blijft, is gasanalyse essentieel. Zo weet u welke gassen en hoeveel hiervan in uw bedrijf aanwezig zijn. Bij Envico kunt u de juiste gasanalyse apparatuur huren om dergelijke controles zelf nauwkeurig uit te kunnen voeren.

De juist apparatuur voor emissie meting huren 

Gas emissie meten doet u met betrouwbare apparatuur. Bij Envico verhuren wij al bijna 50 jaar de beste apparatuur om gassen en emissies te meten. Onze meetinstrumenten zijn geschikt voor onder andere:

 • Elektriciteitscentrales
 • Vuilverbrandingsinstallaties
 • Cementfabrieken
 • Chemische industrieën
 • Aluminiumsmelters
 • Staalfabrieken
 • Kunstmestfabrieken
 • Zwavelzuurproductie

Welke gas meter geschikt is voor uw situatie, vertellen we u bij Envico graag. 

Gasmeting voor een biogas installatie huren

Biogas is een combinatie van methaan en koolstofdioxide. Het ontstaat door vergisting zonder zuurstof. Ook kan biogas door de mens gemaakt worden door droge biosmassa te vergassen. Dit gas wordt vooral gebruikt in gasmotoren, gasbranders, elektriciteit productie en als basis voor groen gas.

Deze installatie hergebruikt de teruggewonnen gasstroom. Om dit te kunnen blijven gebruiken, moet de methaan-concentratie voldoende zijn. Helaas wisselt deze sterk. Door juiste gasmeting apparatuur te huren, houdt u de kwaliteit van het biogas in de gaten.

NOx metingen huren bij Envico 

NOx, stikstofdioxiden, is een combinatie van stikstof (N2) en zuurstof (O2). Dit gas komt veel vrij bij verbranding, vooral bij verbranding van fossiele brandstoffen. Bij inademing, kan dit gas schadelijk zijn voor de mens. Ook voor de natuur is dit gas schadelijk. 

Door de NOx concentratie te meten, kunt u de risico’s beperken en voldoen aan het ActiviteitenBesluit. Meet uw turbine, oven, verbrander en verhitter zelf met draagbare NOx analyse apparatuur van Envico. Ook NOx analysen kunt u huren. Met deze meter weet u precies hoeveel NOx u uitstoot. 

Wilt u weten hoeveel zuurstof in de bodem of lucht aanwezig is?

Zuurstof is wat mensen nodig hebben om te kunnen leven. Maar ook planten en dieren hebben genoeg zuurstof nodig. In sommige situaties is het belangrijk te weten hoeveel zuurstof zich ergens bevindt.
Zuurstofanalyse huren voor een nauwkeurig resultaat. Om te testen of de bodem van kwaliteit is en de lucht schoon, is een efficiënte zuurstofmeting van belang. Bij Envico huurt u draagbare gasanalyse apparatuur voor zuurstofanalyse. Zo kunt u heel nauwkeurig de concentratie zuurstof meten.

Stationaire lelmetingen huren

Altijd weten welke gassen, en in welke concentraties, zich in de lucht bevinden? Huur bij Envico stationaire lelmetingapparatuur. Werkt u met brandbare gassen? Dan is controle erg belangrijk voor een stabiele veiligheid. Brandbare gassen kunnen leiden tot explosies en brand. 
Een gas kan pas exploderen/vlam vatten met de juiste hoeveelheid zuurstof. Meet de LEL (Lower Explosion Limit) om te controleren of het aanwezige gas explosief kan zijn. Vanaf de bekende LEL per gas, is de concentratie gevaarlijk. Zo is de bekende LEL van Propaan 1,7 VOL% en van Ammoniak 15 VOL %. Met een stationaire lel meting kunt u controleren of de werkomgeving nog veilig is.

Ammonia analyse huren voor de normen van een stal

Wilt u weten hoeveel ammonia uw stal of veehouderij uitstoot? Controleer met een ammonia analyse of uw stal binnen de grenzen valt. Deze water- en stikstof verbinding is schadelijk voor de natuur en de mens. Daarom zijn er strenge limieten op de uitstoot hiervan.

Bodemgas analyse huren

Ontdek de kwaliteit van uw grond met een bodemgas analyse. Door in kaart te brengen welke gassen zich in de bodem bevinden, kunt u de kwaliteit van de grond bepalen. Denk aan zuurstof, kooldioxide en LEL. Huur bijvoorbeeld de Eagle: mobiel, waterdicht en handzaam.

Bij Envico huurt u al bijna 50 jaar analyse apparatuur voor gassen. 

Passende gasdetectie huren

Zoekt u apparatuur voor het meten van andere gassen? Neem dan contact op met Envico Environment Control B.V.  Wij hebben een bijzonder ruime collectie gasdetectie, gasmeters en gasanalyse apparatuur. Zowel voor de aanschaf als huur van deze systemen kunt u bij Envico terecht voor bijna alle soorten gassen. 

Neem contact op

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Stel uw vraag

Gasdetectie apparatuur huren

Copyright © 1971 - 2020 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM