Gasdetectie Tekst

De voordelen van vaste gasdetectie !

Wat is vaste gasdetectie ?

Er zijn vaste gasdetectiesystemen geïnstalleerd met als doel om de hele dag continue, gebieds- en personeelsbescherming te bieden. Deze detectiesystemen zijn ontworpen om werknemers te waarschuwen voor het potentiële gevaar van vergiftiging door
toxische gasblootstelling, verstikking door zuurstoftekort of explosies veroorzaakt door brandbare gassen.

Welke gevaren van gassen vormen een risico ?

Een gevaar van gassen kan in drie vormen worden gevonden; zuurstoftekort, toxiciteit en explosieve gassen.

Zuurstoftekort kan optreden waar er potentieel gevaar is voor hoge concentraties van andere gassen dan omgevingslucht. Zelfs niet-explosief of niet-toxisch gas kan de omgevingslucht veranderen naar een niveau waarop het voor een gebruiker onveilig wordt. Extra risico is aanwezig daar waar gasopslagtanks zijn gehuisvest of in een besloten ruimte waar toegang zeldzaam is, maar vereist, in bijvoorbeeld stookruimte.

Toxische gassen kunnen in vele toepassingen voorkomen. Een goede risico inventarisatie is nodig om alle toxische gassen met hun kritieke concentratie in kaart te brengen. De HSE manager doet dit met het EH40-document.
In een gebied waar potentieel toxische gassen in de atmosfeer vrijkomen, moet er een specifieke sensor zijn om dat gas te bewaken. De sensor moet een alarm geven voordat de kritieke concentratie is bereikt.

Een veelvoorkomend misverstand is het gebruik van een zuurstofsensor om giftige gassen mee te bewaken in de veronderstelling dat deze zal alarmeren wanneer de zuurstofconcentratie te laag wordt. Een typische zuurstofsensor biedt een resolutie van 0,1% volume. Dit zal een alarm geven wanneer er een concentratieverschil is van 0,1% volume of 1.000 ppm. Veel toxische gassen hebben een kritieke concentratie lager dan 1.000ppm. De zuurstofsensor is dan niet geschikt.

Explosieve gassen worden gecontroleerd met behulp van IR (infrarood) of katalytische sensoren. Veel gassen, in de juiste concentratie, kunnen explosief zijn. De sensoren bieden verschillende gevoeligheden voor verschillende gassen. De LEL (onderste explosiegrens) moet worden geselecteerd als uw doelgas; dit is vaak methaan of pentaan. Typisch zou het vaste systeem 50% van de LEL moeten zijn. Methaan is explosief bij concentraties van 5% vol. daarom moet de LEL worden ingesteld op 2,5% vol. wat gelijk staat aan 50% van zijn LEL.

Wat zijn de voordelen van vaste gasdetectie ?

Bescherming

Een vast gasdetectiesysteem beschermt u en uw bezittingen. Bovendien beschermt het uw personeel tegen verstikking, vergiftiging en explosies / vuur.

Vaste gasdetectiesystemen zijn te koppelen aan gebouwbescherming / controlesystemen en aan andere actieve veiligheidssystemen. Relais kunnen worden geactiveerd om een ​​aantal functies uit te voeren, waaronder het activeren van visuele en hoorbare alarmen en het aansturen van ventilatiesystemen. Dit automatisch veiligheidssysteem waarschuwt werknemers tijdig in gevaarlijke situaties en redt levens!

Continue monitoring / bewaking

Vaste gasdetectoren bieden 24 uur per dag bewaking. Alle bedrijfsruimtes, zelfs de ruimtes die het grootste deel van de tijd onbemand zijn, worden bewaakt op het veilig betreden door personeel. Vaste detectie vermindert de veiligheidsrisico’s op het bedrijfsterrein en geeft een veiliger werkomgeving.

Minder onderhoud

Vaste gasdetectiesystemen hebben meestal een lange levensduur en vereisen minimaal onderhoud. Typisch eens in de 6 maanden is kalibratie noodzakelijk.

Weinig training is vereist om een vast â€‹â€‹gasdetectiesysteem te bedienen en het gebruik ervan wordt veel minder beïnvloed door verkeerd gebruik of onwetendheid.

Waar moet u rekening mee houden bij gasdetectie ? 

Elk vast gasdetectiesysteem is anders. Een site-onderzoek door een gekwalificeerde installateur is ten zeerste aan te bevelen, omdat er rekening moet worden gehouden met het volgende :

Gasgevaar

Alle gassen hebben een verschillend molecuulgewicht. Het gasgevaar moet bepaald worden en het systeem moet daarop worden gespecificeerd. Wanneer bijvoorbeeld CO2  wordt geanalyseerd, moet de sensor lager dan de mogelijke lekkage plek worden gemonteerd.
Het molecuulgewicht van CO2 is 44 t.o.v. 29 van lucht. CO2 zakt dan naar beneden bij een lekkage.

Plaats

De locatie waar u toezicht houdt, moet goed bepaald worden. Zaken zoals bijvoorbeeld een passerende luchtstroom moeten goed in kaart worden gebracht. Vaste gasdetectiesensoren zijn afhankelijk van een passerende luchtstroom. Montage vindt daarom plaats in de flow van de luchtstromen.

Alarminstellingen

Welke alarminstelling wilt u? In gevallen waarin u controleert op explosieve gassen of zuurstofuitputting, is het om u snel te vertellen dat er een gaslek is geweest. Een geluid en/of lichtalarm geeft u een "VEILIG - NIET VEILIG" indicatie. Dit wordt bestuurd door de relaisuitgang van de regelaar.

In gevallen waarin u toxische gassen bewaakt met gemiddelde blootstellingslimieten STEL (kortstondige blootstellingslimiet in 15 min.) of TWA (tijdgewogen gemiddelde blootstellingslimiet over een periode van 8 uur), hebt u software voor gegevensverzameling nodig om dit gemiddelde over deze tijd te berekenen en om veilige pieken in concentraties te negeren.

Gesloten kring

U kunt vaste gasdetectiesystemen gebruiken om een ​​omgeving mee te bewaken en te controleren. De uitgangen van het bedieningspaneel kunnen een noodextractie activeren, bijvoorbeeld om een ​​besloten ruimte te ventileren om ongewenste gassen te verwijderen. In sommige gevallen worden vaste gasdetectiesystemen geactiveerd om processen uit te schakelen als veiligheidsmaatregel om zo correctief onderhoud mogelijk te maken.

Hoe kiest u de juiste sensor ? 

Het is belangrijk om te weten welke sensor het beste is voor welk gas en voor welke toepassing. Hieronder vindt u enkele sensoren. 

Katalytische sensoren

Detectie : Explosieve gassen in het LEL-bereik.

Investering : Vanaf € 500,-

Service : Moet om de 6 maanden worden gekalibreerd.

Levensduur : 2-3 jaar

Overwegingen : Wanneer de sensor wordt blootgesteld aan hoge concentraties kan de deze doorbranden en moet de sensor worden vervangen. Wanneer de sensor wordt blootgesteld aan een product op basis van siliconen, kan het de sensor blokkeren en deze minder gevoelig maken.

Infrarood sensoren

Detectie : Typisch CO2 en explosieve gassen in ppm, LEL en% Vol.

Investering : Vanaf € 1000,-

Service : Moet om de 6 maanden worden gekalibreerd.

Levensduur : 5-7 jaar

Overwegingen : Een zeer stabiele sensor met een lange levensduur. De sensoren kunnen meerdere gassen detecteren maar kunnen slechts op één gas worden afgestemd.

Elektrochemische sensor

Detectie : O2, CO, H2S, NO, NO2, SO2, NH3.

Investering : Vanaf 500,-

Service : Moet om de 6 maanden worden gekalibreerd.

Levensduur : Maximaal 2 jaar

Overwegingen : Overmatige blootstelling aan het gas kan de levensduur van de sensor verkorten. Idealiter moet het vaker worden gekalibreerd, omdat sommige sensoren kruisgevoelig kunnen zijn voor andere gassen.

Interesse gekregen in vaste gasdetectie ? 

Heeft u interesse in een vaste gasdetectie ? Neem contact met ons op voor meer informatie over het vaste gasdetectieprogramma dat Envico Environment Control B.V. kan bieden.

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief!

Aanmelden

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief wordt uitsluitend naar zakelijke e-mailadressen verstuurd.

Copyright © 1971 - 2024 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM