Gasdetectie

Gasdetectie draagt bij aan de veiligheid en gezondheid

Gasdetectie is niet alleen verplicht in sommige gevallen, maar draagt vooral bij aan de veiligheid en gezondheid van u en uw collega’s. Het vrijkomen van bepaalde gassen is in bepaalde werkvelden een risico. Om dit risico uit te sluiten, is een constante of periodieke gasdetectie nodig. Zo kunt u onder andere brandbare gassen, chloor, waterstof, koolmonoxide en meer gassen meten met de juiste apparatuur. Door te waarschuwen met alarmering in geval van overschrijding van de toegestane hoeveelheid gas, wordt iedereen in de ruimte gewaarschuwd voor het gevaar. 

Gaslek detecteren met de gasdetectieapparatuur van Envico

Het vrijkomen van gas kan duiden op een lek. Wanneer er met gas wordt gewerkt, kan er altijd een lek ontstaan in het productieproces. Het vrijkomen van dergelijke gassen is niet alleen gevaarlijk voor de werknemers in het bedrijf, maar ook voor de omgeving. Het is daarom belangrijk om de juiste gasdetectieapparatuur in te zetten, om het lek snel te traceren. In onze collectie van gasdetectors vindt u onder andere meters voor de volgende gassen: 

 • NH3 
 • H2S 
 • HCl 
 • HF 
 • Cl2
 • SO2
 • H2SO4 

Verschillende soorten gasdetectieapparatuur kopen of huren

Bij Envico bieden wij verschillende manieren aan om een lek van bovenstaande gassen te detecteren. Zo kunt u bij Envico detectieapparatuur kopen of huren. Hieronder vindt u verschillende soorten gasdetectieapparatuur die wij aanbieden. 

Draagbare gasdetectieapparatuur

Als u regelmatig op verschillende plekken in uw bedrijfs- en productiepand de gaswaarden wilt meten, is draagbare gasdetectieapparatuur de uitkomst. Al onze draagbare apparaten zijn oplaadbaar en kunnen vaak op een later moment uitgelezen worden. Eén van de draagbare opties is een meter met PID (Photo Ionisatie Detector) techniek. Hierdoor worden VOC’s gemeten (Vluchtige Organische Componenten). Onder onze draagbare apparatuur vallen bijvoorbeeld:

Stationaire gasdetectieapparatuur

De stationaire gasdetectors van Envico meten op continue basis de hoeveelheid van een bepaald gas. 
Als de grenswaarde wordt overschreden kan de detector een alarmsignaal geven. 
Voorbeelden van onze stationaire gasdetectieapparatuur zijn: 

Gasdetectieapparatuur voor het meten van zwaveldioxide

Om Zwaveldioxide te meten, hebben wij ook speciale gasdetectieapparatuur. Deze zwaveldioxide-analyzers zijn geschikt voor het continu meten van schadelijke gassen. 
Voorbeelden van onze zwaveldioxide analyzers zijn: 

Gasmeting voor een biogas-installatie

Biogas is een combinatie van methaan en koolstofdioxide. Het ontstaat door vergisting zonder zuurstof. Ook kan biogas gemaakt worden door droge biomassa te vergassen. Dit gas wordt vooral gebruikt in gasmotoren, gasbranders, bij de productie van elektriciteit en als basis voor groen gas. Deze installatie hergebruikt de teruggewonnen gasstroom. Om dit te kunnen blijven gebruiken, moet de methaan-concentratie voldoende zijn. Helaas wisselt deze sterk. Door de juiste gasmeet apparatuur te huren of te kopen kunt u de kwaliteit van het biogas controleren.

Apparatuur voor NOx-metingen huren of kopen bij Envico  

NOx, stikstofdioxiden, is de som van stikstofmonoxide en stikstofdioxide. Deze gassen komen veel vrij bij verbranding, vooral bij verbranding van fossiele brandstoffen. Bij inademing kan dit gas schadelijk zijn voor de mens. Ook voor de natuur is dit gas schadelijk. Door de NOx-concentratie te meten kunt u de risico’s beperken en voldoen aan het ‘Activiteitenbesluit’. Meet uw turbine, oven, verbrander en verhitter zelf met continue NOx analyse-apparatuur van Envico. Ook de NOx-analyser kunt u huren. Met deze meter weet u precies hoeveel NOx er wordt uitgestoten.

Bodemgas-analyse

Ontdek de kwaliteit van uw grond met een bodemgas-analyse. Door in kaart te brengen welke gassen zich in de bodem bevinden, kunt u de kwaliteit van de grond bepalen. Denk aan zuurstof, kooldioxide en LEL. Huur of koop bijvoorbeeld Model Eagle: mobiel, waterdicht en handzaam.  

Zuurstof-analyser om te meten hoeveel zuurstof in de bodem of lucht aanwezig is

In sommige situaties is het belangrijk te weten hoeveel zuurstof zich ergens bevindt. In dit geval kunt u een zuurstof-analyser huren of kopen voor een nauwkeurig meetresultaat. Om te testen of de bodem van kwaliteit is en de lucht schoon is, is een efficiënte zuurstofmeting van belang. Bij Envico huurt of koopt u draagbare gasanalyse-apparatuur voor zuurstof-analyse. Zo kunt u heel nauwkeurig de concentratie zuurstof meten. 

Stationaire LEL-metingen

Altijd weten welke gassen en in welke concentraties deze zich in de lucht bevinden ? Huur of koop bij Envico stationaire LEL-meetapparatuur. Werkt u met brandbare gassen? Dan is controle erg belangrijk voor een stabiele veiligheid. Brandbare gassen kunnen namelijk leiden tot explosies en brand. Een gas kan pas exploderen/vlam vatten met de juiste hoeveelheid zuurstof. Meet de LEL (Lower Explosion Limit) om te controleren of het aanwezige gas explosief kan zijn. Vanaf de bekende LEL per gas, is de concentratie gevaarlijk. Zo is de bekende LEL van Propaan 1,7 VOL% en van Ammoniak 15 VOL %. Met een stationaire LEL-meting van Envico kunt u controleren of de werkomgeving nog veilig is ! 

Ammonia-analyse

Wilt u weten hoeveel ammonia uw proces, stal of veehouderij uitstoot? Controleer met een ammonia-analyse of uw stal binnen de normen valt. Deze water- en stikstofverbinding is schadelijk voor de natuur en de mens. Daarom zijn er strenge limieten op de uitstoot hiervan. Bij Envico kunt u gasdetectieapparatuur voor ammonia huren of kopen.

Corrosieve gassen detecteren

Gasdetectie-systemen nodig voor het meten van brandbare of corrosieve gassen? Afhankelijk van de gassen, de bronnen en de locatie, kunnen wij verschillende gasdetectie-systemen aanraden voor het meten van corrosieve gassen. Deze systemen kunt u bij Envico kopen of huren. Corrosieve gassen zijn gevaarlijk voor mens en dier, maar kunnen ook schade toebrengen aan installaties. Om die corrosieve gassen te kunnen te detecteren, heeft Envico analyzers in haar verkoop- en huurprogramma. Corrosieve gassen zijn dampen van b.v.: 

 • H2S 
 • HF 
 • HCl
 • H2SO4
 • SO2 
 • NH3    

De juiste apparatuur huren voor emissiemetingen

Gasemissies meten doet u met betrouwbare apparatuur. Bij Envico verhuren wij al meer dan 50 jaar de beste apparatuur om gassen en emissies te meten. Onze meetinstrumenten zijn geschikt voor onder andere: 

 • Elektriciteitscentrales
 • Vuilverbrandingsinstallaties
 • Cementfabrieken
 • Chemische industrieën
 • Aluminiumsmelters
 • Staalfabrieken
 • Kunstmestfabrieken
 • Zwavelzuurproductie

Envico is al jarenlang dé specialist op het gebied van gasdetectieapparatuur

Met meer dan 50 jaar ervaring in het leveren en onderhouden van analyzers, analyse- en regelsystemen voor gas en lucht is Envico specialist op het gebied van gasdetectieapparatuur. Als erkende importeur van een aantal vooraanstaande producenten van milieu- en procesinstrumentatie, levert Envico een breed assortiment. Wij leveren o.a. aan laboratoria, overheidsinstellingen, de chemische en petrochemische industrie en tuinbouw onder glas. Deze bedrijven huren ook regelmatig apparatuur bij ons. 

Naast het adviseren en leveren van de juiste apparatuur kan Envico ook onderhoud en controles uitvoeren van uw gasdetectieapparatuur.  Meer informatie over onze gasdetectors? Neem dan contact op met onze specialisten.
 

Neem contact op

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Stel uw vraag

Gasdetectie

Copyright © 1971 - 2023 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM