Fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen uitvoeren of uit laten voeren?
stallen

Fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen uitvoeren of uit laten voeren?

Fijnstofmeting,in stallen uit laten voeren of uitvoeren? Speciaal apparatuur nodig voor het meten van fijnstof in uw stal? Voor fijnstofmeting, waaronder PM10, PM2.5 in stallen heeft ENVICO Environment Control B.V. beslist het benodigde apparatuur. Wij houden ons namelijk al sinds vele jaren bezig met het ontwikkelen van analyzers, analyse- en regelsystemen voor gas en lucht. Analyse systemen voor fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen vormen hier een belangrijk onderdeel van.

De lucht in de omgeving van een stal kan vervuild raken door de fijnstof die een stal en dieren uitstoten. Vooral pluimveehouderijen stoten grote hoeveelheden fijnstof uit. Fijnstof bestaat niet alleen uit stof zelf maar ook resten van dode bacteriën, deze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid van omwonenden. Om te controleren of uw stal nog voldoet aan de fijnstof normen, gebruikt u hoogwaardige controle apparatuur.

Fijnstof wordt onder verdeeld in grootte. Het getal 10 staat voor groter dan 10 micron en wordt afgescheiden en niet mee gemeten. Envico levert stof analysatoren ook automatische die het stof per tijdeenheid meten in microgram per normaal kubieke meter mg/Nm3. Stof analysatoren nodig voor fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen? Neem contact met ons op.

Fijnstofmeting in stallen met de SM 200 Stofanalyser

Fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen kan o.a. met de SM 200 Stofanalyser uitgevoerd worden. De SM 200 Stofanalyser voor omgevingslucht is zeer geschikt om de stofconcentratie in omgevingslucht te bepalen voor stofdeeltjes met grootte PM 2,5 en PM 10. Het team van ENVICO Environment Control B.V. heeft veel tijd besteed aan het ontwikkelen van dit apparaat voor fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen. Hierdoor is het van alle gemakken voorzien. Zo kan het apparaat op afstand bediend worden en gemakkelijk worden geïntegreerd in moderne meetstations.

Fijnstofmeter: SM 200 Stofanalyser

Voor een fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen zetten wij de SM 200 Stofanalyser in. Deze bevat de volgende kenmerken:

  • Operatieve flow rate:16.67 L/min alt. 38.33 L/min
  • Flow rate range: 8 - 40 l/min
  • Meetbereik: 0-1000 µg/m3 door de gebruiker in te stellen, kleinste meetbereik 0 - 10 µg/NM3
  • Detectielimiet: 0.5 µg /m3 (24 uur gemiddeld)
  • Meettijd: 8-24 uur, beta attenuation 1 min. - 24 uur, particle counting

Fijnstof is één van de meest schadelijke stoffen voor de gezondheid. Ze zorgen voor luchtverontreiniging en moeten goed in de gaten gehouden worden. Om aan bepaalde regels te voldoen is fijnstofmeting, PM10, PM2.5 in stallen noodzakelijk. Wilt u daar advies over? Apparatuur voor huren? Neem contact met ons op.

Neem contact op

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Stel uw vraag

Fijnstofmeting | stallen

Copyright © 1971 - 2024 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM