Envico specialist in emissie gasmeetapparatuur
Emissiemeting

Envico specialist in emissie gasmeetapparatuur

Als leverancier van emissie gasmeetapparatuur helpen wij u met meetmethodes die duidelijk maken welke gasemissies er tijdens uw procesvoering vrijkomen. Al sinds 1971 zijn wij vertegenwoordiger van vooraanstaande producenten voor de verkoop en service van analyzers en regel- en analysesystemen voor gas en lucht. Envico levert apparatuur voor:

 • Industriële procesbesturing van water- en luchtbehandeling (via gasanalyse)         
 • Veiligheidsmetingen van brandbaar zuurstof en gas
 • Metingen van zuurstof, zwaveldioxide en kooldioxide op zeeschepen
 • Emissiemeting al dan niet met statistiekprogramma voor milieurapportage
 • Immissiemeting voor omgevingsluchtanalyse al dan niet met statistiekprogramma voor milieurapportage
 • Verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen met ozon
 • Industriële hygiëne voor metingen van gasanalyse op werkplekken
 • Omgevingslucht-analyse
 • Metingen in broedstoven, boom- en bodemonderzoek en tuinbouwkassen

Opsis gasmeetsysteem huren of kopen

Vanuit onze wens om antwoord te geven op milieu- en procesvraagstukken bieden wij u onder meer een speciaal Opsis meetsysteem aan voor het detecteren van gas. Dit gebeurt volgens het DOAS-principe dat staat voor: Differential Optical Absorption Spectroscopy. Deze emissieapparatuur kan worden ingezet bij zowel eenvoudige meetprojecten als extreem complexe meetprojecten. Onze procesinstrumentatie biedt uitkomst bij het meten van gas in procesleidingen en geeft antwoord op de prangende vraag hoe veilig en gezond uw bedrijfsvoering verloopt. U kunt de Opsis gasmeetapparatuur voor verschillende toepassingen bij ons kopen en huren.

Werking en toepassing Opsis gasmeetsystemen van Envico

Het systeem dat u bij ons huurt of koopt, projecteert een lichtstraal richting de ontvanger. Via een optische fiberkabel wordt deze vervolgens doorgestuurd naar de Opsis gasanalyzer. Hierdoor wordt direct duidelijk of en zo ja welke gassen vrijkomen en in welke mate. Maak gebruik van deze meetmethode voor een emissiemeting in onder andere:

 • Staalfabrieken
 • Zwavelzuurproductie
 • Kunstmestfabrieken
 • Elektriciteitscentrales
 • Tuinbouw onder glas
 • Chemische industrieën

Deze meetsystemen zijn volgens de EN15267 norm gekeurd. Betrouwbaar en nauwkeurig meten doet u dus met gasmeetapparatuur van Envico. Vragen over het huren of kopen van emissie gasmeetapparatuur? Kom met onze technische medewerkers in contact en laat ons uw toepassing weten zodat wij u van optimaal advies kunnen voorzien. 

Gas-emissiemetingen in schoorstenen

Om de uitstoot van verontreinigende gassen in schoorstenen zoveel mogelijk terug te dringen, biedt Envico ook gas-emissiemeters voor schoorstenen aan. Dit continue meetsysteem is bij ons te huur, maar u kunt het ook bij ons kopen. Gebruikmaken van onze analyzers levert u betrouwbare metingen op als het gaat om:

 • Zwaveldioxide
 • Ammonia (NH3)
 • Kwik
 • Ozon
 • Carbon dioxide
 • Stikstofoxiden (NO en NO2)
 • Zoutzuur (HCl)
 • Fluorwaterstof (HF)
 • Formaldehyde

Dit zijn bij lange na niet alle stoffen die op deze manier te meten zijn. Het gas komt bij dit type meetsysteem niet in de analyzer terecht, waardoor er minder onderhoud nodig is. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Kostenbesparing met DOAS gasemissiemeter

Maak niet langer gebruik van een extractief meetsysteem, maar voer uw metingen uit met een DOAS gasemissiemeter. Hiermee profiteert u niet alleen van een laag energieverbruik, maar ook van een eenvoudige bediening en minder noodzakelijke kalibraties. Verreweg het beste systeem als het gaat om gasemissiemetingen in schoorstenen.

Gas-emissiemetingen in procesleidingen

Laat niets aan het toeval over, maar gebruik onze meetapparatuur om een emissiemeting uit te voeren. Wel behoefte aan een dergelijke meting, maar dan zonder een grotere investering? Maak gebruik van onze verhuurmogelijkheden. Neem hiervoor contact met ons op om uw huurwensen te bespreken en in te plannen.

Technische dienst Envico

Met onze eigen technische dienst kunnen wij voor u ook het kalibreren en onderhouden van de meetsystemen verzorgen. Onze meerwaarde blijkt wel uit ons groeiende klantenbestand dat inmiddels bestaat uit vele overheidsinstellingen, petrochemische industrieën en laboratoria. Bespreek met ons welke gasmeter u wilt inzetten voor de gas-emissiemeting in uw schoorsteen of andere procesleiding. 

Neem contact op of maak uw keuze:

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Stel uw vraag

Emissiemeting

Copyright © 1971 - 2024 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM