Emissiemeting huren

Gas-emissiemetingen in een schoorsteen

In de emissie van een schoorsteen kunnen schadelijke gassen zitten. Wilt u gas-emissiemetingen in een schoorsteen kunnen uitvoeren volgens de geldende voorschriften? Bekijk dan de website van ENVICO Environment Control B.V.

ENVICO Environment Control B.V. is al sinds 1971 actief in het leveren van instrumentatie voor het uitvoeren van gas-emissiemetingen in een schoorsteen. Milieu en duurzaamheid staat bij ons centraal. De uitstoot van verontreinigde gassen moet steeds meer beperkt worden.

Gasemissiemetingen in een schoorsteen kunnen gedaan worden met de door ons geleverde meetsystemen. Door de jaren heen hebben wij al vele meetsystemen voor gasemissie-metingen geleverd aan laboratoria, overheidsinstellingen, de chemische en petrochemische industrie en tuinbouw onder glas.

Wilt u ook graag een analyzer voor het uitvoeren van een gasemissiemetingen in een schoorsteen? Maak een afspraak. U kunt een gasemissiemeter aanschaffen of huren.

emissiemetingen in een schoorsteen voor de volgende gassen

Met de door ons geleverde analyzers kunt u tijdens gasemissiemetingen in een schoorsteen

de volgende gassen meten:

 • NO en NO2 (NOx)
 • NH3
 • Carbon dioxide (CO2)
 • Waterstofchloride (HCl)
 • Fluorwaterstof (HF)
 • Zwaveldioxide (SO2)
 • Waterdamp (H2O)
 • Phenol (C6H6O)
 • Formaldehyde (CH2O)
 • Kwik (Hg)
 • Styrene en andere koolwaterstoffen
 • Chloor (Cl2)
 • Chloor dioxide (ClO2)
 • Ozon (O3)
 • Carbon disulphide (CS2)

Ons continue meetsysteem is gebaseerd op de non-contact optisch DOAS/FTIR methode voor het uitvoeren van gasemissiemetingen in een schoorsteen. Het optische licht wordt door een fiberkabel getransporteerd naar de analyzer en één analyzer kan diverse meetpaden bedienen. Gasemissiemetingen in een schoorsteen kunnen op een gemakkelijke en nauwkeurige manier gemeten worden omdat het gas niet in de analyzer komt. Daarnaast is er een minimum aan onderhoud. Dit is zeer arbeidsloon en dus kostenbesparend.

Voor gasemissiemetingen in schoorstenen kan één meetsysteem alle relevante gassen meten zoals NOx, SO2, CO, CO2, H2O, HCl, HF, NH3, CH4 en Hg.

Return on Investment met de aanschaf van een DOAS gasemissiemeter

Wilt u een meetsysteem aanschaffen voor het uitvoeren van gasemissiemetingen in een schoorsteen? De investering is gering vergeleken met het bedrag dat wordt besteed aan het onderhoud van een oud extractief meetsysteem. Een DOAS meetsysteem heeft een “low cost of ownership”. Dit is mede gebaseerd op slechts een paar bewegende delen,

lange standtijd tussen kalibraties, eenvoudige bediening en laag energieverbruik. Voor het uitvoeren van gasemissiemetingen in schoorstenen is het DOAS systeem beslist het beste.

Wilt u liever dergelijke apparatuur huren? Wellicht vindt u de investering op dit moment te hoog of wilt u slechts eenmaal een gasemissie meten? Vraag dan bij Envico naar de mogelijkheden voor het huren van onze emissie-analyzers.

Neem contact op

Envico Environment Control B.V. logo
Envico Environment Control B.V.

Stel uw vraag

Emissiemeting huren

Copyright © 1971 - 2023 Envico Environment Control B.V. | Alle rechten voorbehouden

Site-Index | Privacyverklaring | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM